//معرفی فرش ایرانی//

هنر نزدایرانیان است و بس.

هنر ایران یکی از غنی‌ترین میراث هنری در تاریخ جهان است و منعکس کننده ی روحیه و تمایلات ایرانی ها می باشد.

سیر تکاملی هنر ایرانی را،در حوادث تاریخیِ این کشور کهن،میتوان یافت.

تنوع آثارهنری در ایران،نشاندهنده ی این امر است که ذوق هنری، از زمانهای قدیم در ایران و بین ایرانیان جایگاه خاص و ویژه ای داشته است.

 هنر ایرانیان، دربرگیرنده بسیاری از رشته هااز جمله معماری، نقاشی،بافندگی، سفالگری، موسیقی، خوشنویسی ، فلزکاری وقلم زنی و شاخص ترین آنها فرش  می‌باشد.

 فرش ایرانی با زندگی ایرانیان پیوند نزدیک دارد

طراحان فرش ایرانی بیش از هنرمندان کشورهای دیگر در ایجاد طرح های درهم پیچیده که  طراحی وتصویر کردنشان مستلزم چیره دستی و تخیل خلاق است مهارت داشتند.

مهم ترین  گزینه  برای تولید یک فرش خوب  و با کیفیت ، دستگاه تولید   و نخ  استفاده شده فرش  می باشد.

مزیت فرش های با کیفیت ، نرمی فرش ، طول عمر بالای فرش ، مقاومت در برابر حرات   میباشد.